Tinc dret a ser escoltat i que es valorin les meves opinions

Els nens i nenes som ciutadans i ciutadanes, això vol dir que podem fer sentir la nostra veu, que podem dir el que pensem i que se’ns ha de tenir en compte com les persones adultes. I com es fa, això? Doncs participant a l’escola, a casa, al nostre Ajuntament, al consell d’infants... i dient el que pensem amb educació i respecte. Fins i tot podem fer una associació de nens i nenes perquè se’ns escolti millor i se’ns tingui més en compte.


opina facebook twitter


blanco