He de poder entendre el què em volen explicar

Les persones adultes han de fer un esforç per explicar-me les coses de manera que les entengui bé del tot, sobretot les coses importants per a mi. Han de fer servir unes paraules que pugui comprendre, i si no les comprenc, haig de tenir l’oportunitat de preguntar i que m’ho tornin a explicar amb unes altres paraules o amb exemples, fins que es convencin que ho he entès bé.


opina facebook twitter


blanco