Jo també participo a construir una societat més justa

Com puc canviar les coses que no m’agraden? La forma que tenen les persones adultes de fer-ho és ajuntar-se i parlar-ne (d’això se’n diu democràcia) així que jo haig de poder fer el mateix. Per això, la Llei ha creat els consells locals d’infància i adolescència i el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència on podem reunir-nos per dir-hi la nostra sobre el què passa al nostre voltant i de com ho canviaríem per fer-ho millor. La participació en aquests consells és la millor eina que tenim per col•laborar a millorar el propi entorn.


opina facebook twitter


blanco