Tinc el dret de conèixer els meus drets

D’acord, els drets són importants, però com m’assabento de quins són i com fer-los servir? Em penso que les persones que treballen per al Govern, a l’insti o l’escola, a l’esplai, al club esportiu... ens els haurien d’explicar perquè tothom els entengués bé. I tothom és tothom: nosaltres primer, però les persones adultes també. Per això, cal que es faci d’alguna manera que ens sigui fàcil d’entendre, a cadascú i cadascuna al seu nivell, com aquest mateix joc, per exemple.


opina facebook twitter


blanco