Totes les persones hem de complir aquests drets

Els drets d’infants i adolescents són perquè els compleixi tothom. Els adults han de fer allò que diu la Convenció dels Drets dels Infants de 1989 i la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència de 2010, però nosaltres, nois i noies, també. Tenim drets i tenim deures i responsabilitats, i totes tres coses són igual d'importants si volem ser ciutadans i ciutadanes ara i aquí i volem ajudar a fer un món més just i solidari, on tothom sigui escoltat i respectat de la mateixa manera, ja siguin infants, adolescents o adults.


opina facebook twitter


blanco