Si treballo ha de ser en les condicions laborals adients

Això vol dir tenir un contracte de treball del qual en conegui i entengui les condicions des del primer dia. El contracte de treball ha de ser signat i d’acord amb la llei. Les condicions de treball han de preveure, entre altres coses: que la jornada estigui d’acord amb la normativa laboral vigent; que pugui gaudir de temps de descans; que el treball no em perjudiqui la salut; que el sou sigui d’acord amb la jornada i mai per sota del sou mínim establert per la normativa legal, i que se’m respecti com a persona.


opina facebook twitter


blanco