Puc participar en reunions públiques i manifestacions pacífiques

Una manera que tinc d’opinar és ajuntar-me amb d’altres persones que pensen el mateix que jo i explicar junts el que pensem. Els drets em reconeixen la possibilitat de reunir-me o manifestar-me amb qui vulgui, sempre de manera pacífica i complint les normes. No és el mateix associar-se que participar en reunions públiques o en una manifestació. Tothom té el dret de reunir-se en qualsevol lloc públic per tractar assumptes del seu interès. A les manifestacions, les persones es troben per expressar la seva opinió o reclamar drets.


opina facebook twitter


blanco