Tinc dret a l'honor, la dignitat i la intimitat

No es poden difondre les meves dades personals ni cap imatge meva que atempti contra la meva dignitat, que em pugui ofendre o degradar-me. Ningú no pot publicar enlloc cap foto si abans no té el meu permís o el de la meva família. Això és fa per evitar que se’n faci un mal ús: les meves dades i fotos formen part de la meva intimitat, i la meva intimitat és meva i de ningú més. Els poders públics han de vetllar per aquest dret, però especialment per qui ha estat objecte d'agressions sexuals, maltractaments o qualsevol experiència traumàtica.


opina facebook twitter


blanco