Puc manifestar les meves opinions davant una administració o un jutjat

Les meves opinions són tan importants que se’m reconeix el dret a opinar i a ser escoltat tant a casa com a l’escola, l’Ajuntament, la Generalitat o davant un jutjat, quan em trobo directament implicat o implicada en una situació problemàtica. Si la decisió que es vol prendre pot afectar-me a mi directament (o el meu entorn familiar o la meva situació social), tinc dret que se m’escolti i es valori allò que dic. Puc dir-hi la meva o puc explicar-ho a algú de confiança perquè ho faci saber als altres adults de part meva.


opina facebook twitter


blanco