Vull passar-m'ho bé al meu poble, al meu barri i al meu carrer

Tinc dret a conèixer el poble o ciutat per tal de gaudir-ne. Tinc dret a desenvolupar-me socialment i cultural, a fer ús del carrer, del barri i del poble o ciutat d’acord amb les meves necessitats. Cal respectar i tenir cura del mobiliari urbà i de tot allò que està al servei de la comunitat, així com de les instal•lacions públiques o privades. Les persones que treballen a les administracions públiques han de procurar que el nostre entorn sigui segur i que es tinguin en compte els nostres interessos i les nostres necessitats d’oci i lleure.


opina facebook twitter


blanco