Vull gaudir d'un sistema educatiu inclusiu que s'adapti a les necessitats de cadascú

Nois i noies amb deficiències sensorials, físiques o psicològiques tenim necessitats funcionals diferents. Tenim el dret d’anar a escola amb els altres nois i noies, a gaudir d’espais escolars sense barreres arquitectòniques i a rebre una educació adequada a les nostres possibilitats. Hem de tenir el suport necessari per desenvolupar-nos i créixer amb les mateixes condicions que la resta de nois i noies. Al centre educatiu m’ha d’ensenyar coses que m’ajudin a assolir una vida escolar, social i laboral de qualitat i en igualtat d'oportunitats.


opina facebook twitter


blanco