adolescents Totes les persones hem de complir aquests drets

Els drets d’infants i adolescents són perquè els compleixi tothom. Els adults han de fer allò que diu la Convenció dels Drets dels Infants de 1989 i la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència de 2010, però nosaltres, nois i noies, també. Tenim drets i tenim deures i responsabilitats, i totes tres coses són igual d'importants si volem ser ciutadans i ciutadanes ara i aquí i volem ajudar a fer un món més just i solidari, on tothom sigui escoltat i respectat de la mateixa manera, ja siguin infants, adolescents o adults.


ANDRES SF2014

A mi m´ha semblat un consell que tindrien que tindre en conte tots els nens per la manera de veurre el futur que ens portara el movil

LAIA SF2014

S'HA DE COMPLIR PERQUE TOTHOM EM DE SER RESPETAT DE LA MATEIXA NANERA.

titorimas

en teoria si . si vols formar un bon món...

AIDAN05

Aquest text te tota la raó, perquè tothom te dret ha ser respectat.

AinaB.

Tots hem de complir els drets, però també els deures perquè sense deures no hi ha drets, i sense drets no hi ha deures.

Susii:)

Aquest text te tota la raó, perquè tothom te dret ha ser respectat.