adolescents Nois i noies som ciutadans de ple dret

Els drets ens garanteixen que tothom menor de 18 anys té drets i responsabilitats com qualsevol altre ciutadà o ciutadana de la societat. Tothom té l’obligació de vetllar pel compliment d’aquests drets i aquestes responsabilitats, recollits a la Convenció dels Drets dels Infants i a la llei d’infància actualment vigent a Catalunya. Perquè se’ns escolti i se’ns faci cas, s’han creat òrgans de participació per a nosaltres en què en som protagonistes. Tenim el dret i la responsabilitat de col•laborar en la construcció de la nostra societat.


lollypop

si, estic d'acord tots els ciutadans menors de 18 anys te dret a fer responsable del seu cosí germà... Perquè si un pare no pot venir que? jo diria que ti ndriem que fer una proba per veure si sóm responsables i despres ja veuiem...

pupi

jo tinc i vull tindre drets