adolescents Nois i noies som ciutadans de ple dret

Els drets ens garanteixen que tothom menor de 18 anys té drets i responsabilitats com qualsevol altre ciutadà o ciutadana de la societat. Tothom té l’obligació de vetllar pel compliment d’aquests drets i aquestes responsabilitats, recollits a la Convenció dels Drets dels Infants i a la llei d’infància actualment vigent a Catalunya. Perquè se’ns escolti i se’ns faci cas, s’han creat òrgans de participació per a nosaltres en què en som protagonistes. Tenim el dret i la responsabilitat de col•laborar en la construcció de la nostra societat.


sabi

es veritata

YASSIN

Aquest dret es veritat tothom te els mateixos drets

PEIXIPRO_11

TENIM QUE ENTENDRE QUE HI HA COSES QUE ENCARA SOM PETITS I QUE NO HO PODEM ER PERO LES COSAS QUE LES PODEM FER LESTENIM QUE APROFITAR

Arnau

Es veritat te les mateixes oportunitats de deliberar sobre un tema un noi de 10 anys que un adult de 45 anys

xavi

hajar i khawla

aixo dels drets son una oportunitat per viure lliurement la teva vida es molt bona idea

marbla

tothom té els mateixos drets i podem fer el que volguem, complint els seus drets i els seus deures

NE REA J

Aquest dret es veritat tothom te els mateixos drets

NERE

es la veritat tots els ciutadans tenen dret. i es veritat tothom te el mateixos drets

dub duira

tothom té dret a fer les coses que ell vol